Jaarprogramma

Belangrijke agendapunten (2017-2018)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Start scoutsjaar:
9 september

Infoavond (nieuwe) ouders:
30 september, na de activiteit

Dag van de Jeugdbeweging:
20 oktober

Weekend bevers & welpen:
3 t.e.m. 5 november te Galmaarden

Ouderbijeenkomst rond nieuwbouwproject
8 november, ’s avonds in de Zwalmparel

Weekend JVG’s, VG’s en seniors:
10 t.e.m. 12 november te De Pinte

De Feniks Quizt #6:
24 november in de Zwalmparel

Feestweekend:
Kaas- en wijnavond : 23 maart in de Zwalmparel
Fuif “Fête Locale” : 24 maart in de Zwalmparel

Paaskamp te Lint:
Voor iedereen : 
9 t.e.m. 13 april

Zomerkamp te Chiny:
Voorkamp : 1 t.e.m. 2 juli
Bevers en welpen : 6 t.e.m. 13 juli
JVG’s, VG’s en seniors : 3 t.e.m. 13 juli
Nakamp : 14 t.e.m. 16 juli
Bezoekdag en BBQ : 13 juli (vrijdag!)

 

Kalender